โครงการอบรมอาสาจราจร ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรร  ต.โนนสะอาด  อ.โนนสะอาด  จ.อุดรธานี 

 

 

 

     
 

   

   

   

      โครงการอบรมอาสาจราจร ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรร  ต.โนนสะอาด  อ.โนนสะอาด  จ.อุดรธานี 

 

 

 

     
         มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมอบรมทุกคน โดยงานจราจรของ สภ.โนนสะอาด ได้ให้การอบรมอาสาจราจร รุ่นแรก  และให้อาสาจราจรเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนทุกคน
       หลังจากได้รับการอบรมภายในหอประชุมแล้ว ก็ได้มีการออกมาติวเข้มกันที่สนามอีกครั้ง
     
   

     การปฏิบัติงานของอาสาจราจรหน้าโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์

 

 

     
    

     หัวหน้าอาสาจราจรประชุมชี้แจงก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่

 

 

 

     
     อาสาจราจรปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร