พ.ต.อ.สุรินทร์  ชัยชมภู   ผกก.สภ.โนนสะอาด  ประชุมหน้าแถว   ข้าราชการตำรวจ สภ.โนนสะอาด เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานีตำรวจ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณให้สวยงาม

     
        
      
     
   

    

 

 

     
    

     ตัดแต่งต้นไม้ เศษหญ้า บริเวณศาลาพระพุทธรูป หน้าสถานีตำรวจ

 

 

 

     
  
     
   
     
    ทำความสะอาด  ตัดแต่งต้นไม้ เศษหญ้า บริเวณป้ายสถานีตำรวจ  ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น