พ.ต.ท.วรัญญู  ศรีบุญเรือง  รอง ผกก.ป.สภ.โนนสะอาด พ.ต.ต.อาคม  นารินทร์ สวป.  ร.ต.ท.คมกริบ  ใยแก้ว  รอง สวป. และชุดมวลชนสัมพันธ์ออกพบปะเยี่ยมเยือน  และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์  ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอโนนสะอาด

 

 

 

     
        เราจะร่วมกันทำหมู่บ้านเราให้เป็นหมู่บ้านมวลชนสัมพันธ์ดีเด่น       ของประเทศ ไชโย....ไชโย....

     

     พ.ต.ท.วรัญญู  ศรีบุญเรือง  รอง ผกก.ป.สภ.โนนสะอาด   มอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้กับพี่น้องประชาชน  บ้านโพนพิมาน หมู่ 12 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี    
     
   

     พ.ต.ท.วรัญญู  ศรีบุญเรือง  รอง ผกก.ป.สภ.โนนสะอาด   มอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้กับพี่น้องประชาชน  บ้านโพนพิมาน หมู่ 12 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

 

 

     
    

     ถ่ายภาพร่วมกับพี่น้องประชาชน บ้านโพนพิมาน หมู่ 12 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

 

 

 

     
   พ.ต.ท.วรัญญู  ศรีบุญเรือง  รอง ผกก.ป.สภ.โนนสะอาด   มอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้กับพี่น้องประชาชน  บ้านฝายเจริญสุข หมู่ 9 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี     
     
     ด.ต.ประหยัด  ทองจันทร์  ด.ต.ไพโรจน์  สมพิมาย  และชุดมวลชนสัมพันธ์  ออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ

    

     
       ด.ต.ประหยัด  ทองจันทร์  ด.ต.ไพโรจน์  สมพิมาย  และชุดมวลชนสัมพันธ์  ออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ
     
     ด.ต.บุญกาญจน์   ภูพรรณา  ฝ่ายศิลปของชุดมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับชุดมวลชนสัมพันธ์ ทำป้ายชื่อติดตามบ้านให้กับหมู่บ้านนำร่อง   

 

     
    ด.ต.บุญกาญจน์   ภูพรรณา  ฝ่ายศิลปของชุดมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับชุดมวลชนสัมพันธ์ ทำป้ายชื่อติดตามบ้านให้กับหมู่บ้านนำร่อง