พ.ต.อ.สุรินทร์   ชัยชมภู  ผกก.สภ.โนนสะอาด  ประชุมหน้าแถว ให้นโยบายก่อนทำการฝึกประจำสัปดาห์  สภ.โนนสะอาด มีการทบทวนท่าฝึกต่างๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์

 

 

     
    
     
   

    พ.ต.ท.ชัยยะ   หนูคุ้มทรัพย์  รอง ผกก.ป.สภ.โนนสะอาด  เป็นผู้ควบคุมการฝึกประจำสัปดาห์ รวมทั้งให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับท่าฝึก

 

 

 

     
  
     
   ก่อนทำการฝึกได้มีการวิ่งออกกำลังกายเรียกเหงื่อ ยืดเส้นยืดสาย (เหนื่อยจัง...ฮิฮิ)
     
   
     
     ร.ต.ท.ชัชชัย  อนุภาพ รอง สวป.สภ.โนนสะอาด  ทำการฝึกทบทวนท่าอยู่กับที่ ( เอท่าไหนดี...ครูฝึกใหม่)
     
     พ.ต.ท.ชัยยะ   หนูคุ้มทรัพย์  รอง ผกก.ป.สภ.โนนสะอาด  ควบคุมการฝึกอย่างใกล้ชิด (ทำดีดีนะ...เดี๋ยวมีรางวัล)
     
     ร.ต.ต.เหรียญชัย  แก้วเคน รอง สวป.สภ.โนนสะอาด  ทำการฝึกทบทวนท่าเคลื่อนที่  (ครูฝึกใหม่เหมือนกัน...)