พ.ต.ท.วรัญญู   ศรีบุญเรือง  รอง ผกก.ป.สภ.โนนสะอาด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ - หมู่บ้านปลอดยาเสพติด วันที่  17 มิ.ย. 2553 ณ  ศาลาวัดจอมแจ้ง บ้านโพนพิมาน หมู่ 12 ต.บุ่งแก้ว  อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

 

 

 

     
         และเป็นพิธีกรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ
       พ.ต.ต.อาคม   นารินทร์  สวป.สภ.โนนสะอาด  เป็นพิธีกรบรรยายด้านยาเสพติด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
     
   

     ผู้เข้าร่วมอบรม  ร่วมกิจกรรมในการบรรยายตามโครงการ ร่วมทั้งซักถามข้อข้องใจต่าง ๆ

 

 

 

     
    

     ด.ต.ประหยัด   ทองจันทร์  และ  ด.ต.ไพโรจน์   สมพิมาย  สองพิธีกรผู้ดำเนินการตามโครงการ